Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου
 
Home
Registrations
PreSchool Curriculum
Staff
Parents' Association
Teachers' Association
Education Office
Contact us
Greek Primary School of London

 

Το Ελληνικό  Νηπιαγωγείο Λονδίνου, αποτελεί μονάδα του Ελληνικού Εκπαιδευτικού συστήματος, ανήκει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και διέπεται από το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο με όλες τις άλλες ελληνικές εκπαιδευτικές μονάδες, εκτός από επιμέρους ρυθμίσεις.

 Η φοίτηση των νηπίων παρέχεται δωρεάν από το Ελληνικό κράτος.

Οι ώρες φοίτησης και δημιουργικής απασχόλησης των νηπίων στο νηπιαγωγείο, σύμφωνα με απόφαση του Γραφείου Εκπαίδευσης στο Λονδίνο, είναι πέντε (5) ώρες και σαρανταπέντε  (45') λεπτά,  με έναρξη στις 9:00 π.μ. και λήξη στις 14.45 μ.μ. 

Το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης των νηπίων συμπεριλαμβάνει   δραστηριότητες κυρίως στην  Ελληνική γλώσσα  αλλά και καθημερινή διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το αγγλικό αναλυτικό πρόγραμμα (Foundation 1).

 

  Γενικοί Στόχοι     

Βάσει νόμου σκοπός του νηπιαγωγείου είναι: να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά, μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα το νηπιαγωγείο βοηθά τα νήπια:

*       να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους και να οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και νοητικές,

 

*       να εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό,

 

*       να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης με σύμβολα γενικά και ιδιαίτερα στους τομείς της γλώσσας, των μαθηματικών και της αισθητικής,

 

*       να προχωρούν στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, που θα τα βοηθούν στη βαθμιαία και αρμονική ένταξή τους στην κοινωνική ζωή και

 

*       να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, ελεύθερα και αβίαστα και μέσα στο πλαίσιο του οργανωμένου περιβάλλοντος να εθίζονται στην αμφίδρομη σχέση ατόμου και ομάδας.

Με τη λειτουργία του  Ελληνικού  Nηπιαγωγείου  Λονδίνου ικανοποιούνται οι εξής στόχοι:

*       η ολοκληρωμένη προετοιμασία του παιδιού για το Δημοτικό Σχολείο,

 

*       η ενίσχυση του ρόλου της κρατικής μέριμνας με στόχο τη μείωση των μορφωτικών-κοινωνικών διακρίσεων και

 

*       η εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων.

 

 

This site was last updated 06/01/10